مرور برچسب

اینترنت

روحانی: تقویت شبکه ملی اطلاعات به معنای قطع اینترنت خارجی نیست

رییس جمهوری با بیان این که تقویت شبکه ملی اطلاعات به معنای قطع اینترنت خارجی نیست، گفت: «می‌خواهیم مردم در کنار اینترنت خارجی از اینترنت ملی قوی و توانمند نیز برخوردار باشند.» رئیس‌جمهور در جلسه‌ هیئت دولت، توسعه شبکه ملی…