مرور برچسب

تاپ تن

بزرگترین شرکت های تکنولوژی جهان

در این مطلب با ما همراه باشید تا به بررسی 10 تا از بزرگترین شرکت های تکنولوژی جهان بر حسب درآمد آنها پرداخته و اطلاعات جالبی از آنها بدست آوریم. اگر از اوایل تا اواسط قرن بیستم این شرکت های نفتی بودند که جهان را تحت کنترل خود داشتند، از اواخر قرن بیستم رفته رفته، شرکت های تکنولوژی توانستند جایگاه غول های نفتی را تصرف کرده و به برخی از مهم ترین…